výdělečný zisk

Marže

Jak zvýšit marže ve vašem podnikání: Finanční tipy pro úspěch

Co je marže a jak se vypočítává? Marže je důležitý ukazatel úspěšnosti podnikání, který vyjadřuje rozdíl mezi cenou prodeje zboží nebo služby a náklady spojenými s jejich výrobou či poskytnutím. Vypočítává se jako poměr mezi ziskem a tržbami, obvykle vyjádřený v procentech. Matematicky lze marži určit vzorcem:...