hospodářská krize

Hospodářská Krize

Hospodářská krize: Jak se ekonomie vyrovnává s výzvami dnešní doby

Co je hospodářská krize? Hospodářská krize je stav, kdy dojde k výraznému poklesu ekonomické aktivity a narušení hospodářského systému. Je charakterizována snížením HDP, zvýšenou nezaměstnaností, poklesem spotřeby a investic. Tato situace může nastat v důsledku různých faktorů, jako jsou finanční spekulace,...