horoskop lev

Horoskop Lev

Lev horoskop: Co vám hvězdy chystají pro zábavu?

Lev v kostce Lev je po tygrovi druhou největší kočkovitou šelmou. Samci lvů jsou známí svou mohutnou hřívou, která je pro ně charakteristická. Lvi jsou společenští tvorové a žijí v tlupách, které se skládají z několika samic, mláďat a jednoho nebo dvou dospělých samců. Jsou to vrcholoví predátoři a jejich potravu...